Tuesday

Masalah Rambut


Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan kepada kaum muslimin agar menjauhi penyerupaan dengan orang-orang kafir, terutama berkaitan dengan amalan-amalan khusus mereka.
Allah SWT berfirman:

“… Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.” (Al-Mâ’idah, 5:77)
Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), kerana rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu…” (Al-Mumtahanah, 60:1)
Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.” (Al-Mâ’idah: 51)
Disebutkan ayat-ayat ini bukan kerana mereka menjadi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, tetapi kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. Mereka telah mengikuti cara berpakaian, penampilan sehingga menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin dengan cara mencintai dan mengagungkan mereka, serta mengikuti setiap langkah mereka walau di manapun mereka berada.
Oleh itu, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dari perkara ini melalui sabdanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. bahawa Rasulullah bersabda:
“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya.

Bagi kaum muslimin, khususnya lelaki yang seharusnya lebih bijaksana dan dewasa dalam pemikiran, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dengan memerhatikan wanita yang telah digambarkan oleh Nabi SAW melalui sabdanya. Diriwayatkan dari Abu SA’id al Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda:
“Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya boleh menghilangkan akal seorang lelaki yang teguh daripada kamu.”

Yang maksudkan dalam hadith ini adalah wanita. Ileh sebab itu, kaum lelaki hendaklah melarang wanita mengikuti kaum kafir dalam persoalan-persoalan baru yang dapat menyeret kita agar lupa kepada Allah SAW. Mereka hanyalah hendak mengiring kita agar melupakan Sang Pencipta dan memperkotak-katekkan kemahuan kita semata-mata untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semua model baru yang telah kita saksikan hanyalah fitnah. Maka jika kita menuruti hawa nafsu, semuanya itu akan menjerumuskan kita kepada bencana, keburukan dan kehancuran. Sesudah itu kita baru sedar bahawa hidup kita ini bukan hanya untuk memuaskan syahwat semata-mata.

Ada beberapa peringatan yang perlu diingati oleh kita semua berkenaan dengan wujudnya salon-salon rambut:Pertama, yang dilakukan oleh salon adalah menciptakan jenis-jenis perhiasan yang biasa digunakan orang-orang kafir seperti menghias rambut dan lainnya. Kita telah maklum bahawa perkara ini diharamkan kerana menyerupai tingkah laku mereka, sebagaimana telah disebutkan dalam hadith sebelum ini.
Kedua, mencukur alis mata sebagaimana yang dilakukan gadis-gadis adalah perbuatan yang dilaknat. Rasulullah telah bersabda:
“Terlaknanlah orang yang mencukur dan meminta dicukur alir matanya.”

Laknat bermakna terkutuk dan dijauhi dari rahmat Allah SWT.. Oleh sebab itu, seseorang mukmin atau mukminah tidak suka dan redha untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan terkutuk dan dijauhi dari rahmat Allah SWT.

Ketiga, seseungguhnya kebiasaan ini telah mensia-siakan harta yang banyak tanpa ada faedahnya bahkan di dalamnya mengandungi mudarat.
Wanita muslimah yang telah memotong dan mendandan rambutnya dengan model yang biasa dilakukan oleh wanita kafir atau wanita yang memiliki perangai buruk, sesungguhnya tidaklah akan memperoleh apa-apa manfaat pun. Semua itu hanyalah perbuatan sia-sia dan akan menyebabkan kehancuran.
Keempat, kewujudan salon-salon seperti itu hanya akan meracuni fikiran wanita muslimah untuk berusaha menukar atau mengikut tingkah laku dan kebiasaan wanita kafir. Mereka menganggap bahawa apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah itu adalah suatu kemajuan yang harus diikuti.

Kelima, sebagaimana telah diketahui bahawa salon-salon ini telah melakukan ‘pemerkosaan’ terhadap sesuatu yang sangat peribadi bagi wanita, padahal itu semua tidak ada manfaatnya.
Kita telah ketahui bahawa Rasulullah SAW melarang seorang wanita melihat aurat wanita lainnya, tidak halal bagi wanita melihat aurat wanita lainnya kecuali ada kepentingan yang mendesak. Pendandan rambut atau pemilik salon itu sebenarnya tidaklah memiliki kepentingan sama sekali. Kemudian, apa manfaatnya wanita mencukur rambut di kepalanya. Padahal dengan mencukur rambut yang ditumbuhkan oleh Allah akan menyebabkan kerosakan pada kulit.

Selain itu, kita juga tahu bahawa mencukur rambut yang tumbuh di kedua betis, kedua paha dan perut adalah mengubah ciptaan Allah. Padahal Allah SWT telah memberitahu kepada kita bahawa mengubah ciptaan-Nya bererti mengikut perintah syaitan. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk mencukur rambut. Pada dasarnya semua tingkah laku itu haram dan hingga sekarang masih tetap berlaku, demikianlah pendapat sebahagian ulama. Maka berkaitan dengan ini semua yang lebih selamat adalah membiarkan rambut yang tumbuh apa adanya. Kaum muslimin dan muslimat semua janganlah terpengaruh. Lakukanlah saon-salon yang merosakkan fitrah wanita. Hendaklah para wanita mencukupkan diri ketika berhias dengan sesuatu yang tidak mencelakakan diri dan agamanya agar tidak terjatuh di dalam perkara yang haram iaitu menyerupai orang-orang kafir.

Kalau Allah SWT menghendaki, nescaya, antara suami isteri akan saling mencintai tanpa mereka harus bermaksiat kepada-Nya. Adapun bukti ketaatan kepada Allah adalah memiliki rasa malu dan kesopanan. Syariat menyatakan agar membiarkan rambut kepala wanita seperti asal, dengan itu janganlah wanita bertingkah dengan adat kebiasaan wanita dinegerinya. Telah disebutkan bahawa salah seorang ulama mazhab Hambali sangat mengingkari seorang wanita yang memotong rambut kepalanya, kecuali di dalam pelaksanaan ibadat haji dan umrah. Bahkan sesetengah ulama mazhab ini telah mengharamkan seorang wanita memotong rambut kepalanya.

Meskipun begitu, sesungguhnya tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan larangan ini apa lagi sampai kepada haram. Pada dasarnya tidak ada larangan. Wanita dibolehkan untuk memotong sebahagian daripada rambut kepalanya, baik dari depan atau dari belakang, asalkan tidak menyerupai potongan kaum lelaki. Sheik Abdul Aziz bin Baz pula mengingatkan bahawa wanita tidak boleh bercukur habis rambut kepalanya. Memotong rambut kerana terlalu panjang atau terlalu lebat adalah dibolehkan. Hanya yang perlu diingat, semua itu harus dalam tata cara yang baik sehingga suami redha kepadanya dan tidak menyerupai dengan wanita kafir.
Sheik Shalih al-Fauzan 84 mengingatkan wanita yang Allah SWT telah mencipta rambut kepala wanita begitu indah dan sebagai hiasan bagi mereka. Maka diharamkan bagi wanita mencukur rambutnya kecuali ada sebab-sebab darurat. Ketika melakukan ibadah haji dan umrah sangat digalakkan bagi wanita untuk mengambil sebahagian rambutnya seukuran ujung jari panjannya. Sementara untuk lelaki, ketila melaksanakan haji dan umrah, dianjurkan untuk membotakkan seluruh rambut kepalanya. Lain pula halnya sekiranya seseorang wanita itu sakit atau dalam keadaan darurat, barulah wanita tersebut boleh mencukur botak rambut kepalanya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sesetengah isteri Nabi SAW setelah beliau wafat.
Wanita tidak boleh juga memotong rambut kepala bahagian belakang dan membiarkan tepinya lebih panjang kerana ia mempunyai maksud yang tidak berguna dan boleh menghilangkan kecantikannya selain menyerupai wanita-wanita kafir. Begitu juga memotong rambut dengan model nama-nama wanita kafir (model seagy, model dyana ) dan nama-nama binatang (tikus atau anjing).Hal ini diharamkan selain dapat menghilangkan kecantikan rambut wanita.

Rambut Palsu
Sanggul atau rambut palsu termasuk di dalam larangan menyambung rambut. Walaupun kelihatannya bukan rambut palsu dengan memakai sanggul atau cemara, rambut wanita akan nampak lebih panjang daripada asal. Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung. Tetapi seandainya seorang wanita tidak memiliki rambut atau botak maka diberi kelonggarang mengenakan rambut palsu demi menutup aib kerana menyembunyikan aib adalah dibolehkan. Oleh itu, Nabi SAW mengizinkan salah seorang sahabat yang terputus hidungnya ketika berperang untuk mengenakan hidung palsu yang dibuat dari emas.
Permasaalahan ini biasanya agak luas, termasuklah persoalan berkaitan dengan berhias dan pembedahan untuk memancungkan hidung dan sebagainya. Akan tetapi jika bukan kerana alasan menghilangkan aib seperti tato dan mencabut alis mata, maka perkara ini dilarang.
Memakai rambut palsu atau sanggul tetap haram walaupun dengan izin suami kerana segala sesuatu yang diharamkan Allah bersifat mutlak. Rambut kepala menurut ulama mempuyai beberapa larangan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, “Dua jenis manusia penghuni neraka dan saya tidak pernah melihat (sebelumnya) … sambung seterusnya..”Dan wanita berpakaian tetapi bertelanjang yang berjalan melenggang-lenggok, kepala mereka seperti ponok (bonggol) unta yang melenggang-lenggok.”
Rambut kepala yang dibentuk ke atas terdapat larangan adapun kalau misalnya di atas bahu (ke tepi) maka itu tidak mengapa. Dikecualikan dari hal ini adalah jika seorang wanita mengikat rambutnya ke tepi dan kemudian keluar dari rumah kerana ini termasuk di dalam bersolek. Apabila wanita mengikat rambutnya akan kelihatan disebalik tudung atau jilbabnya. Ini termasuk dalam kategori bersolek yamg dilarang kerana boleh menimbulkan fitnah.
Memakai sepit rambut atau cekak rambut melebihi kepada tidak dibolehkan. Ini menurut Sheikh Shalih al-Fauzan . Jika hal ini berlaku baiklah diletakkan ditepi atau di bahagian atas kerana akan menyerupai bentuk dua kepala. Dalam kaitan ini telah datang ancaman sangat keras bagi wanita yangmelakukannya sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti ponok unta yang melenggang-lenggok. Dalam teks hadith dijumpai kata al-bakhtu yang bererti jenis unta yang memiliki dua ponok.
Ada pun cekak rambut melebihi ukuran kepada yang digunakan untuk mengemaskan rambut oleh sebahagian ulama adalah dibolehkan. Di dalam Syarah az-Zâd disebutkan: “Tidak mengapa menyambungkannya dengan sesuatu yang mengikat di rambut.”
Mengenai sepit rambut yang mempunyai gambar binatang atau alat muzik sesungguhnya semua itu dilarang. Gambar-gambar seperti itu haram dipergunakan di baju atau di mana pun kecuali jika gambar-gambar tersebut diletakkan di bawah untuk dipijak seperti hamparan permaidani atau alas kaki. Memakai sepit rambut atau cekak rambut yang mempunyai gambar alat muzik sama halnya dengan mempromosi alat-alat tersebut sehingga orang lain selalu mengingatinya.

Mewarnakan Rambut
Mengenai wanita yang mewarnai rambut pula Sheik Shalih al-Fauzan 91 adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW : “Ubahlah warna rambut yang sudah kelihatan tua, tetapi hindarilah warna hitam.” 92 Hadith ini berlaku untuk lelaki dan wanita.
Apabila rambut seseorang beruban bukan kerana usia tua, maka hendaklah dibiarkan apa adanya sesuai dengan penciptanya yang tidak boleh diubah, kecuali jika warna rambutnya menakutkan. Jika tidak menakutkan, maka biarkanlah apa adanya, kerana mengubah pun tidak ada gunanya.Walau bagaimanapun menurut Sheik Muhammad Shalih al-Utsaimin, mengubah rambut yang sudah nampak tua (beruban) hukumnya sunat kerana Nabi SAW memerintahkannya. Cara mengubahnya adalah degan mewarnai rambut dengan segala macam warna kecuali warna hitam kerana Nabi SAW melarang mengubah warna rambut dengan warna hitam. Barangsiapa yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, dia seakan-akan menentang sunnatullah. Sebab warna rambut ketika usia muda berwarnahitam dan jika telah berwarna putih ini menunjukkan ia telah mulai memasuki masa tua. Warna rambut putih (beruban) boleh juga terjadi disebabkan oleh keturunan atau terlalu banyak berfikir. Maka jika seseorang mencuba untuk mengubahnya menjadi hitam bererti ia mengembalikan sunnatullah (kehendak allah) dalam penciptaannya. Hal ini termasuk mengubah ciptaan Allah SWT.

Seandainya seorang wanita mengubah rambutnya dengan berbagai-bagai model wanita kafir dan adat yang diambil dari Barat, maka tidak diragukan lagi keharamannya baik itu dengan satu model atau berbagai model yang sedang menjadi trend ikutan sekarang. Pada dasarnya mewarnakan rambut sebagaimana yang telah dijelaskan adalah dibolehkan asalkan tidak melampaui batas menyerupai wanita-wanita kafir, wanita pelacur dan wanita fajirah. Jika menyerupai mereka maka hukumnya haram.

Menyisir Rambut
Berkaitan dengan menyisir rambut oleh Sheikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Sheikh 94 yang berdasarkan hadith riwayat dari Imam Bukhari di dalam “Bab Yaj’al Sya’ru al-Mar’ahTsalatsatu Qurun” (Bab Menjalin Rambut Wanita Menjadi Tiga), kemudian disebutkan sumbernya sampai kepada Ummu ‘Athiyah, dia berkata, “Kami menjalin rambut puteri Nabi SAW menjadi tiga bahagian.”
Urutan dari sinilah cara menjalin rambut sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur di dalam Sunan-nya dengan sumbernya sampai kepada Ummu ‘Athiyah, dia berkata, “Rasulullah SAW berkata kepada kami, ‘Cucilah rambutnya dengan hitungan ganjil dan jalinlah rambutnya.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya dari Ummu ‘Athiyah, “Cucilah rambutnya sebanyak tiga, lima atau tujuh kali, kemudian jalinlah menjadi tiga bahagian.”
Diriwayatkan juga di dalam Mushannaf Abdurrazaq, dengan sumber sampai kepada Hafshah, dia berkata, “Kami menjalin bahagian atas menjadi tiga bahagian dan menjuntaikannya ke belakang.” Berkata Imam Ibnu Daqiq al-‘Id, “Hadith ini menunjukkan dibolehkan wanita untuk menyisir dan menjalin rambutnya.”
Pada masa sekarang, sebahagian kaum wanita muslimah mebelah rambut mereka dari satu sisi kemudian membuat tocang (seperti ekor kuda) ke belakang atau ke atas. Cara seperti ini tidak boleh dilakukan kerana menyerupai tingkah laku wanita kafir.
Berkaitan lelaki pula menurut Sheikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Sheikh Rasulullah SAW dahulu mengikat rambut kepalanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dengan sumber dari Ummu Hani’, dia berkata bahawa Rasulullah SAW datang ke Mekah dan beliau ketika itu memiliki empat ikatan rambut iaitu menjalin rambutnya.”
Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, “Iaitu ikatan.”
Diriwayatkan pula oleh Bukhari, Muslim dan selain mereka, dengan sumber mereka berdua dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: “Dahulu Ahli kitab menguraikan rambut-rambut mereka, sementara orang-orang musyrik membelah rambut kepala mereka, sedangkan Rasulullah SAW lebih senang sama seperti dilakukan Ahli Kitab, tetapi beliau tidak menganjurkannya. Kemudian Rasulullah menguraikan bahagian atas dan membelah rambutnya.”
Berkata Imam Ibnul Qayyim di dalam al-Hadyu: “Mengurai bererti membiarkan bahagian belakang dan tidak membelahnya menjadi dua. Sedangkan membelah adalah membahagi rambut atau menyisir rambut menjadi dua sisi.”
Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan rambut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.bahawa Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang memiliki rambut hendaklah memuliakannya.”
Maksud memuliakan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah sebagaimana diterangkan di dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’I di dalam Sunan mereka dengan sumber yang sampai kepada Abdullah bin Mughaffal r.a.:
“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk bersisir (setiap hari) kecuali berselang beberapa hari.”
Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam al-Muwaththa’ dan an-Nasa’I di dalam as-Sunan dengan sumber keduanya bahawa sesungguhnya Abu Qatadah r.a. pernah berkata kepada Rasulullah SAW ,”Saya memiliki rambut lebat yang panjang sampai ke bahu, apakah saya boleh menyisirnya (tiap hari)?” Rasulullah SAW bersabda, “Boleh, dan muliakanlah (rambutmu).” Maka semenjak itu Abu Qatadah dalam sehari meminyakkan rambutnya sampai dua kali.”
Maksud menyisir sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tâjul-‘Arus adalah kamu benar-benar menyisirnya mengurai dan menyisirnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan mengurai adalah keadaan rambut sebelum disisir. Demikianlah yang diterangkan di dalm kamus ash-Shihah.

Mengerinting Rambut
Menurut Sheikh Shalih al-Fauzan mengerinting rambut bagi wanita hukumnya harus selama dia tidak menyerupai wanita-wanita kafir, juga tidak dipamerkan kepada lelaki yang bukan muhrim. Selain itu, orang yang mengerinting rambut hendaklah wanita dari kerabat dekatnya, baik dikerinting untuk waktu yang singkat ataupun untuk waktu yang lama, samada menggunakan bahan yang harus atau selainnya.
Tidak boleh wanita pergi ke salon untuk melakukan itu kerana wanita yang keluar dari rumahnya akan menimbulkan fitnah dan dikhuatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diingini. Ini disebabkan wanita yang bekerja di salon out bukan jenis wanita yang berpegang teguh kepada agama. Terlebih lagi jika pengurus salon itu seorang lelaki, kerana diharamkan bagi wanita menampakkan rambutnya kepada lelaki yang bukan muhrimnya.
Petikan (Buku Kecantikan Wanita: not publish)

No comments: